This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Two bros acquire it on

opinion
Starbreeze B - I dag

Brothers presenteras i ett tredje personens perspektiv, där två bröder visas ovanifrån. De två bröderna kontrolleras av Two bros acquire it on sin joystick på hand-kontroll-enheten eller av varsin grupp piltangenter på tangentbordet. Höger och vänster trigger-knapp är mappad på varsin broder. De aktiverar interaktion med spelvärlden.

Denna interaktion kan till exempel vara att brodern pratar med en karaktär som är inbyggd i spelet eller hoppar upp och tar tag i ett närliggande föremål.

Den äldre brodern är starkare och kan manövrera tunga handtag eller hjälpa den yngre brodern upp på en hög klipphylla. Den yngre brodern kan ta sig igenom ett galler av täta stänger.

Battle Brothers is a turn...

Spelaren kommer vidare i spelet genom att manipulera de två bröderna parallellt så att diverse småproblem blir lösta. Det är ofta nödvändigt att bröderna gör olika saker men samtidigt. Som exempel finns en passage där den ena brodern måste distrahera en fientlig inbygg figur i spelet, så den andra kan ta sig fram i terrängen utan att bli angripen.

Om någon av bröderna misslyckas allvarligt, till exempel genom att falla från en hög höjd, startar spelet om från den närmast liggande tidigare uppnådda checkpunkten. Dessa punkter ligger ganska tätt.

News feed