This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Spass mit opa

opinion

Webbplatsen innehåller aktuell information för alla som är intresserade av viltförvaltning, vilthushållning och jakt.

4 sovrum modern villa på...

Den är dessutom ett arkiv för meddelanden och publikationer. Alla sidor finns på finska och svenska, en del även på samiska eller engelska. Alla uppgifter på webbplatsen är avsedda endast som information, och de bör inte uppfattas som juridisk, kommersiell eller motsvarande rådgivning.

Respons till Finlands viltcentral kan sändas via webbplatsen. Webbplatsen är planerad och testad för att fungera med kombinationer av de vanligaste webbläsarna och operativsystemen. Webbplatsen är avsedd för alla Finlands viltcentrals intressentgrupper. Användaren förbinder sig till att använda webbplatsen enligt de användarvillkor som gäller Spass mit opa tillfället samt enligt lag och god sed.

Anvisningar för diskussion på sociala...

Personuppgifter samlas in endast med användarnas samtycke, till exempel det som de meddelar i samband med respons till Finlands viltcentral. Innehållet på webbplatsen, såsom text och bilder, skyddas enligt upphovsrättslagen.

Finlands viltcentral förbehåller sig alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll om inget annat nämns. Användaren har rätt att utnyttja eller skriva ut sidor och uppgifter från webbplatsen för privat, Spass mit opa bruk.

Direktlänkar

Medierna har rätt att utnyttja meddelanden med bilder för journalistiska ändamål under förutsättning att källan till informationen nämns.

Texter eller annat material får inte Spass mit opa i kommersiellt syfte eller på ett sätt som strider mot god sed eller för ändamål med vilka man avsiktligen strävar efter att skada Finlands viltcentrals verksamhet.

News feed