This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Ty and carlos

opinion

G utbildades först på sin faders handelskontor.

debacle—Ty Evans's new film, The...

Den blev ett av de största och mest ansedda handelshusen i Sthlm. Han övertog ensam firman vid farbroderns död och gifte sig året därpå med dennes enda barn och arvinge. G själv fortsatte ensam inom alla dessa branscher tilldå han upptog halvbrodern Johan Abraham G till kompanjon. Familjen var starkt knuten till Holland, och G hade eller själv varit utrikes en tid, tydligen också där, för att nå rikare erfarenhet. Det exporterade varor till framför allt Hamburg, Amsterdam och England men även till östersjöområdet och medelhavsländerna.

I Amsterdam var den Ty and carlos firman G kommissionär åt den svenska och fungerade som central för Sthlmshusets internationella betalningar. I London ombesörjde den svenskättade firman Lindegren exportförsäljning och skickade engelska varor, skötte assuranser och skeppsklareringar samt försåg fartygen med transitolaster för Ty and carlos från England till Medelhavet.

Som stor upphandlare för engelska statens räkning var även John Mayer i London en viktig importör för firman. I vissa fall samarbetade G med andra firmor: Bedoire samt Anders och Thomas Plomgren. G sände växlar, dragna på utländska hus, som resenärer och diplomater kunde presentera för inlösen. Firman var tidvis Sthlms och därmed Sveriges största exportör.

Denna fångenskap varade ändatill då...

Importen bestod främst av kolonialvaror av alla slag och salt. Till komplexet av bruk hörde också Iggesund, som inköpts av Abraham G. Genom förvärvet av Österby blev firman delägare i Dannemoragruvan.

3 Grill, Claes, son till...

Härifrån kom den sällsynt rena malm scm var utgångsmaterial för de uppländska vallonbrukens produktion av det efterfrågade »öregrundsjärnet». Gruvbrytningen vållade vid denna tid ökade tekniska och administrativa bekymmer.

Ett stort upplagt sjösänkningsförsök gjordes för att underlätta länshållningen i gruvan. Det blev ett långvarigt och kapitalkrävande företag, som blev mycket kostsamt för G. Vid Österby infördes en tillverkning av brännstål, sedan Sven Rinman gjort lyckade experiment med en ny metod. Ståltillverkningen blev dock aldrig av stor omfattning.

Produktionen var koncentrerad till stångjärn. Österbys järnstämpel »the double bullet» hade ett mycket högt anseende i England, där österbyjärnet inte minst utnyttjades för framställning av stål och finare smide i Sheffield.

Genom innehavet av Österby hade G Ty and carlos mycket stark ställning inom sv export av kvalitetsjärn. En ny masugn byggdes och flera andra nybyggnader gjordes på Österby men framförallt kom G att Ty and carlos sin prägel på bruksmiljön genom att påbörja en ny herrgårdsbyggnad.

Österby var centrum i det grillska brukskomplexet.

I Söderfors kompletterade ett omfattande ankarsmide stångjärnstillverkningen. Iggesund kom på sätt och vis att fungera som filial till Österby.

Dannemoramalm sändes Ty and carlos firmans egna fartyg till Iggesund. Där tillverkades både stångjärn och manufakturjärn och sändes sedan tillbaka till Österby. G skötte sina bruk på gammaldags patriarkaliskt sätt. Varje vecka skrev han till sina förvaltare på respektive gods, med rörande omtanke ej blott om bruket utan också om de anställda.

Med tiden hade G ända till 4 personer i sin tjänst. På talet inträdde han som förläggare åt den starkt skuldsatte bruksägaren Sebastian Grave på Fredriksberg i stället för gbgsköpmannen Hans Olofsson Ström — kanske ett led i konkurrensen mellan huvudstaden och västkustmetropolen.

G var en av de ledande i Ostindiska kompaniet under dess andra oktroj — Han inträdde där Ledningen av detta stora och vinstgivande företag hade vid denna "Ty and carlos" övergått från Gbg till Sthlm. Det var beläget där nu Grevmagnigatan mynnar ut i Strandvägen. Han lämnade upplysningar därom i sitt tal i Vetenskapsakademin om Sjöfartens nytta och förmån för riket. I den bildade Vetenskapsakademin invaldes G redan på förslag av sin syssling läkaren Evald Ribe.

Han passade troligen väl i akademins starkt hattbetonade krets. Hans firma hörde till de export- och redarfirmor, söm gynnades av hattregimens praktiska privilegiering av Sthlms storfinans. För akademin blev G en stor välgörare, i själva verket dess bankir. Det var han, som räntefritt Ty and carlos de belopp, som fordrades för byggandet av observatoriet i Sthlm, varför akademin till tack för hans frikostighet hedrade honom med en medalj.

Han var även naturvetenskapligt intresserad. Till Uppsala universitets naturaliekabinett förärade han samlingar från Surinam beskrivna av Linné i Surinamensia Grilliana.

Han bistod även Linné och brevväxlade med honom. Carlos Sverige övergått till pappersmyntfot, steg växelkurserna på Amsterdam och Hamburg i så hög grad att rådet inrättade ett växelkontor av samma slag som vid frihetstidens början. Kontoret skulle dra växlar på sv tillgodohavanden i utlandet och utbjuda dem i Sthlm för att på så sätt öka tillgången på utländska växlar och därmed hålla kursen nere.

Till en början avstod G därför från att gå med i det nya växelkontoret. Ty and carlos inträdde han bland de associerade, men synes liksom sin bror J A G inte ha engagerat sig i verksamheten i större utsträckning. And var förvånansvärt framgångsrik under de första åren.

Trots stigande priser i Sverige "Ty and carlos" växelkurserna nere. Vid talets mitt ökade Ty and carlos, och växelkontoret ådrog sig mycket stora utländska skulder utan att lyckas hindra att växelkursen steg. Ett nytt inrättades även i detta deltog Gmen någon varaktig förändring lyckades det inte åstadkomma.

Den mycket kraftiga stegring av växelkursen som inträffade under talets första år och de personliga förmåner som de associerade ansågs ha tillskansat sig ledde till en våldsam kritik från mösspartiet. Sedan detta tagit makten vid riksdagen —66 ställdes växelkontorets deltagare inför rätta.

För de närmast ansvariga blev straffen mycket hårda. G kom undan med 1 dlr smt i böter och förlust av borgerlig näring under tre år, och för J A G utdömdes böter på dlr smt.

Böterna återbördades dock vid nästa partiskifte, och strax före sin död erhöll G nordstjärneorden som tecken på upprättelse. G var stor konstsamlare och hade över 50 förnämliga målningar av sv och holländska mästare som Lundberg, Roslin, Memling, Teniers, Ruysdael m fl. Berömda är de g: Av den äldsta och största finns omkring pjäser bevarade. Ursprungligen bosatt i G: Vid Svindersvik numera i Nord mus: C G Tessin vistades gärna där.

Han disponerade stället somrarna och Ty and carlos har lämnat glimtar därifrån i sina dagboksanteckningar. Strödda brev från G i RA. Tal om sjö-fartens nytta och förmån för riket, i synnerhet då han drifves med hembygde och utur egne hamnar utrustade skepp; hållit för Kongl. Sthlm [], 20 s.

K7 & Ty Bless) med...

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är: Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.

En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt: Meriter 3 Grill, Claes, son till G 2 i hans 1: Biografi G utbildades först and carlos sin faders handelskontor.

Tryckta arbeten Tryckt arbete: Källor och litteratur Källor o litt: Hänvisa till den här artikeln Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen.

Rättelser Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel.

Jag ret, Att han ar...

Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Din e-postadress frivillig uppgift: Vad heter Sveriges huvudstad? Svenskt biografiskt lexikon E-post: K7 & Ty Bless) med Carlos Berrios i Deezer. Med musikstreaming i Deezer kan du upptäcka Ty and carlos än 53 miljoner låtar, göra egna spellistor och. 3 Grill, Claes, son till G 2 i hans 1:a g, f tvilling 19 april i Sthlm (Ty), d 6 nov, (ibid), d 3 jan 78 där (Klara), dtr till grosshandl Carlos G o Hendrica Meijtens.

Ty Evans.

18 gillar · 4 pratar om detta. Ty Evans Filmmaker/Director GHOST DIGITAL CINEMA. Idrottare. Carlos Zarazua. Idrottare.

News feed