This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Raw pegged bear spunks

opinion

Historien om Rhodesia är en historia om hur ett litet antal vita nybyggare av bra kvalitet kunde skapa en civilisation och ett välstånd utan motstycke i det mörka Afrika.

För en svensk är begreppet kolonialism ofta förknippat med något negativt. Vi ser det ofta ur de koloniserade folkens perspektiv och associerar till ockupation, förtryck och utsugning. Kolonisering av territorier är ingen ny företeelse, det har förekommit under hela vår mänskliga historia.

Ju längre bakåt i tiden, ju mer våld användes för att uppnå militära eller politiska mål. När kristendomen utsatte Nordeuropa för en andlig ockupation använde både kristna och hedningar mycket våld för att segra.

Man högg huvudet, armar och ben av varandra. Sådant har avbildats bl. Det gällde att bokstavligt "Raw pegged bear spunks" sin fiende och omöjliggöra senare angrepp och återslag. Raw pegged bear spunks var grymma tider. Under antiken grundade grekerna kolonier längs kusterna vid Medelhavet och Svarta Havet.

Perserna försökte vinna intrång i Europa och slogs mot grekerna i flera slag. I slaget mellan Europa och Asien, som stod mellan greker och perser i Platea, segrade grekerna, som sedan reste minnesvårdar och inrättade festliga lekar till minne av dagen den 22 september f Kr. Om perserna hade vunnit hade den europeiska kontinenten idag kunnat vara representerat av en stor asiatisk eller orientalisk befolkning.

Utgången av krig har ofta påverkat framtiden. Romarna De mest omtalade och framgångsrika kolonialisterna var Raw pegged bear spunks. Grekland och till skillnad från många kolonialherrar, som ansett sig vara förmer än de koloniserade folken såg romarna grekerna som föredömen, som man kunde lära sig något av.

Både romarna och grekerna var europeiska kulturfolk. Romarna lade under sig stora delar av Europa, men riket försvagades och kunde inte upprätthållas. Främmande folk och slavar införlivades i riket. De fick visserligen inget romerskt medborgarskap men kunde likväl föröka sig, medan nativiteten var låg bland de ledande romarna. Senare när slavarna frigavs erhöll de medborgarskap och den romerska folkstocken kom att förändras.

Hälften av arbetarna i den keramiska industrin i Italien hade grekiska eller orientaliska namn. Danerna När kristendomen växte fram som ett hot mot nordisk hedendom och gamla invanda seder reagerade nordborna genom att organisera försvar för att stoppa denna främmande kult.

Särskilt aktiva och stridsvilliga var danerna som också inledde allvarliga försök att kolonisera England. Modiga härförare och duktiga krigare har haft avgörande betydelse för resultatet av striderna. Ragnar Lodbroks son Ivar Benlös var ett sådant exempel. Han var en skicklig krigsman, som planerade och genomförde vinnande slag i England. Danskarna hade etablerat kolonier i England. Enligt klassiskt framgångsrikt mönster skapades först starka militära fästen, senare inlemmade man familjer och barn i området, röjde mark och odlade jorden.

Danskar och västsaxare möttes i Slaget vid Ashdown år Här segrade västsaxarna, men om danskarna hade besegrat dem hade möjligheten att erövra hela England varit öppen.

Striderna fortsatte under hela året. De duktiga och stridsvana danskarna fick påfyllning av nya soldater från hemlandet.

De vann flera delsegrar, men började förmodligen inse att vägen till total seger var besvärlig och förlusterna i liv många. Att frakta folk över havet var krävande "Raw pegged bear spunks" resurserna var inte oändliga. Saxarna och de hedniska danerna slöt fred och så småningom drog sig danerna bort från området och sökte sig till andra redan befästa platser i England. Där ägnade de sig alltmer åt jordbruk och varje familj fick en egen bit jord att bygga en gård på. När saxarna fyrahundra år tidigare kommit till området utrotade man den tidigare befolkningen.

Det gjorde inte danerna.

De använde istället invånarna som arbetskraft och hämtade alltfler individer av sitt eget folk från hemlandet. Dessa blandade sig så småningom Raw pegged bear saxarna och blev en del av det engelska folket. "Spunks" förbättrade ordningen i samhället genom införande av nordiska sedvänjor och lagar.

Norrmännen Island koloniserades av norrmän i slutet av talet. En del ville fly undan konflikter i hemlandet andra ville hitta nya platser att bo på i frihet. När de första norrmännen kom bodde en del irländska munkar på ön.

De valde att ge sig iväg när allt fler nordbor kom dit. Island kom sedan att utvecklas till en rent nordisk stat. År utgick en nordisk expedition till Grönland och där anlades kolonier, som vi idag bara kan se spår av i form av ruiner. Erik Röde reste år till Grönland och tillbringade tre år för att studera Grönlands sydvästra kuster. Han ville etablera en koloni och reste dit igen år med en flotta bestående av 25 skepp, varav 14 nådde fram.

Den nordiska befolkningens koloni levde sitt eget liv vid sidan av inuiterna, Raw pegged bear spunks kommit över "Raw pegged bear spunks" tidigare och redan hade etablerat sig på Grönland.

Nordborna på Grönland bestod av 3. De fick uppleva en klimatförsämring som gjorde livet svårare. Kanske bidrog sjukdomar och svält till kolonins död. Kanske sökte sig flertalet därifrån till Island eller Norge. Nordborna fann också vägen till den amerikanska kontinenten omkring år Där etablerade man en mindre koloni och stötte på inhemsk befolkning, som man kallade skrälingar.

Vad kan vara bättre än...

Vikingarna lyckades inte bygga upp en fast koloni med starkt försvar och de blev ständigt överfallna av Raw pegged bear spunks. De var för få för att kunna försvara sig och avståndet till hemländerna gjorde det svårt att underhålla kolonin, som dog ut. Svenskarna Svenskarna lade under sig territorier i öster och skapade goda civiliserade rättssamhällen. Under talet hade svearna en koloni i Kurland Lettland som varade i ca år. Befolkningselementen sammansmälte då med de inhemska kurerna som växte i antal.

Idag kan man där se tydliga spår av den nordiska stammen. Längs Raw pegged bear spunks i Estland och Lettland förekommer svenskklingande namn och många individer med typiskt nordiska drag.

I Rigabukten på ön Runö fanns en rest av en liten renodlad svensk civilisation. Från medeltiden fram till andra världskriget bodde de på ön, men tvingades bort under andra världskriget. Den lilla ön Saint Barthélemy i Västindien var en gång en svensk koloni. Ön blev svensk efter förhandlingar med fransmännen och huvudstaden Gustavia byggdes av svenskar. Det hade ur svenskt perspektiv varit bättre att behålla ön. Om man fattat andra beslut kunde ön idag ha varit helt svensk med svensk befolkning.

Holländarna Under de senaste hundratals åren är det emellertid de stora europeiska nationerna, som haft resurser och vilja att kolonisera andra delar av världen. Holländare, portugiser, fransmän, tyskar och särskilt engelsmän har skapat nya samhällen utanför moderländerna.

Kolonialisterna har haft väldigt olika förutsättningar, olika mål och olika kolonialpolitik. Handelspolitiska skäl var ofta anledning till kolonial verksamhet. Sådana exempel är de holländska kolonierna i Indonesien och den engelska i Indien. När holländska Ostindiska Kompaniet etablerade sig i Sydafrika på talet fanns där mindre grupper av kringvandrande hottentotter, bantus och zulus. För att tillgodose behovet av arbetskraft gjorde man det stora misstaget att importera slavarbetare från kolonierna i Indonesien, Madagaskar och Indien.

De kolonisatörer som har lyckats bäst oavsett vad man anser om det har i ett tidigt skede drivit bort urbefolkningen eller koloniserat ett land utan eller med liten urbefolkning. När den vite mannen har fått dominera och skapa en renodlad europeisk ordning har det fungerat bra, men inte helt konfliktfritt. Exemplen på inbördes strider är många och tragiska. Exempel på tragiska konflikter mellan europeiska folk har egentligen varit alla de krig som utbrutit när européer slagits mot varandra i Europa eller andra delar av världen.

Boerkriget i Sydafrika är bara Raw pegged bear spunks exempel på ett fullständigt onödigt och meningslöst krig. Här tog engelsmän och boer av god kvalitet död på varandra i kampen om makt och dominans över ekonomin. Om de politiska ledarna kommit överens om att tillsammans leda eller dela upp territoriet skulle projektet ha kunnat bli mycket framgångsrikt. Den vita expansionen i södra Afrika visade att det var möjligt att skapa en stark och god civilisation.

bearer|,, bears| bearskin| beast|, peggys|,,...

Det finns många exempel på hur nationer och folk dukat under och det finns lärdomar att dra av det. Men det fanns alltid intressekonflikter och Raw pegged bear spunks viljor som avgjorde utgången, inte alltid till fördel för det goda. Britterna i Afrika Det började ganska tidigt med att man ägnade sig åt slavhandel.

En lukrativ men djupt omoralisk handel, som idag har lett till att västerlandet tvingas inlemma slavättlingarna i sina etniskt homogena samhällen. Detta har i sin tur påverkat alla debatter om etnicitet och kultur så mycket att man idag inte får ifrågasätta denna förödande integration.

Haiti var först ett land bebott av indianer, sedan kom spanjorerna och utrotade dem. Spanjorerna köpte sedan in slavar från Afrika och så blev indianernas land övertaget av afrikaner.

Slavhandeln var så lönsam att den utvecklades och blev gigantisk. Under de följande årtiondena exporterades hundratusentals afrikaner från Guinea. Mellan fördes över två miljoner afrikaner över till Raw pegged bear spunks enbart av engelska skepp och ytterligare flera miljoner på andra skepp. Ungefär skepp var ständigt sysselsatta med att skeppa över slavar. Under talet inträdde engelska och andra missionärer i Afrika.

Syftet var att förvrida huvudet på de stackars infödingarna och försöka göra dem kristna och västerländska.

News feed