This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Bisexual bridal party

opinion

Målet med detta projektområde är att du ska känna till och ha förståelse för dagens Bisexual bridal party kring sexualitet, könsroller, familjeliv och samhälle. Betygskriterier NO Godkänd Du ska känna till: Du ska känna till och kunna redogöra för: Du ska kunna -redogöra för etiska aspekter i samband med en abort och argumentera för en egen ståndpunkt. G - du uttrycker dina känslor, tankar och åsikter i tal och skrift.

Skriver en novell på temat kärlek. Både tal och skrift - Du skriver dikter med ett djupare innehåll där fokus ligger på temat kärlek. G - att du deltar i diskussioner och kan uttrycka dina åsikter så att en engelskspråkig person kan förstå vad du menar.

VG och MVG -att du uttrycker dig säkert, välformulerat och med ett tydligt sammanhang. Under veckorna kommer vi att arbeta med kärlekstemat Love Actually i ämnena NO, svenska och engelska.

Ni kommer att se på film, skriva dikter, delta i diskussioner, göra arbetshäften, göra studiebesök samt göra skriftliga redovisningar. I NO kommer området att avslutas med ett skriftligt prov. Svenska Svara på frågorna till filmen vi har sett. Svara på följande frågor: Kärleken är ingripande i en människas liv och den drabbar oss alla någon gång. Kärleken rymmer så många olika känslor och Bisexual bridal party. Den kan vara både Bisexual bridal party och plågsam.

Skriv om vad kärlek är- för dig eller kanske för andra. Förklara vilka uttryck kärleken tar sig i olika åldrar och mellan olika människor. När och var visar sig kärleken? Hur visar sig kärleken? Vad innebär det att vara förälskad? Är det samma sak som att var kär?

Min första kärlek Det sägs att den första kärleken är den man minns bäst. När var du kär Bisexual bridal party gången? Berätta om din första kärlek.

Skriv om dikten Äktenskapsfrågan till nutid. Behåll både rym och rom så långt det går. Vad är viktigt när ett par flyttar ihop idag? Vilka problem kan dagens unga stöta på då de vill gifta sig och skaffa bostad?

Utgå från dina drömmar och funderingar. Renskriv dikten på färgat papper. En täppa med bönor och kål och spenat. En gris ska ha att ge skulorna till! Och ankor och höns kan vi ha, om vi vill! Och kaffe och socker och sovel till mat! Erk du Maja du Så ska vi ha t En ko ska vi driva i bet på vår äng! Och bolster av dun ska vi ha i vår säng Och fint porslin och glaserade fat Erk du! Så ska vi ha t!

Bisexual | Vuxen porr. devilsfilm...

Men, Bisexual bridal party du, hvar ska vi ta t? Jag är fattig och du är för lat! Du går på roten och jag går på stat! Hvar ska vi tat? Läs kärleksdikter i en antologi. Välj en dikt som du fastnat för. Gör en tolkning av dikten och berätta vilka tankar du får när du läser den. Finns det ord i dikten som är typiska för kärleksdikter?

Att göra slut Hur gör man slut på ett bra sätt? Vad bör man tänka på? Hur skulle du göra slut?

Kärlek i media Undersök hur kärlek framställs i media genom att studera olika tidningar, TV-program, radioprogram m. Fundera över varför Bisexual bridal party om kärlek så ofta står i centrum i de olika moderna mediernas utbud. Varifrån hämtar vi våra föreställningar om vad kärlek är? Vilken roll spelar filmer, TV-program o. Kan man verkligen träffa den Bisexual bridal party via nätet eller via en kontaktannons i tidningen?

Vilka risker tar man? Vad händer om personen bor på andra sidan jordklotet? Kan man älska någon på distans? Skriv vad du tänker om svartsjuka. Kan vem som helst bli svartsjuk? Känner du någon som har drabbats eller har du kanske själv erfarenhet av hur det känns?

Extrauppgift Skriv en kärleksnovell, max 2 sidor, minst en.

Det behöver inte handla om kärleken mellan människor, utan det kan vara kärlek till ett husdjur eller kanske till sin fritidssysselsättning. Dessa uppgifter ska du göra i engelska: Du ska delta i olika diskussioner t.

Write a two-page essay about what your future wedding is going to be like. Among other things, you can write about the following: When do you think you will get married?

Where will the marriage take "Bisexual bridal party" What are you going to wear? How many guests will you invite? How long have you been a couple before your weddingday? What will you spend your money on? Vilka andra personer finns med i filmen? I vilken miljö utspelar sig filmen? Vad handlar filmen om? Vilket problem uppstår för huvudpersonerna?

I vilken scen får man reda på det? Hur löser sig problemet? Vilken är den sista scenen? Vad har Bisexual bridal party för känsla? Vad har filmen för budskap?

News feed