This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Love friends sacrifices cancer patient will bring tears

opinion

Finansmannen fd Ronald Bernard uppger att eliten inom bank- och finansvärlden kontrollerar lojaliteten hos insvurna personer i höga positioner genom att med hjälp av droger iscensätta grova övergrepp på barn, vilka dokumenteras.

Hållhakarna skapar en artificiell lojalitet med mottot som lyder ungefär: Följ vår policy och våra regler eller vi avslöjar vad du gjort! Metoden  känns igen från hur kontrollerbara barnsoldater rekryteras. Det är inte ovanligt att dessa tvingas avrätta sina egna föräldrar med avsikten att demoralisera och bryta ned barnen för att få dem att döda på order. Inom finansvärlden förekommer samma metoder uppger Ronald Bernard, men då är det barn som får sätta livet till.

Utforska Kellys anslagstavla "Best friend...

I denna intervju  producerad av holländska  De Vrije Media  uppger  Ronald Bernard  att barn offras för att bygga en stabil makthierarki av förtrogna män. De påståenden som Bernard gör är för de flesta normalt funtade personer ofattbara, men allt fler vittnen träder nu fram i världen och redogör för att dessa monstruösa övergrepp verkligen sker.

Bernard  arbetade inom EU mer än 25 år i olika branscher och i finanssektorn arbetade han med kapitalförvaltning. Därefter beskriver Bernard hur han nådde en brytpunkt i sitt liv.

Med starka känslor, som han försöker kontrollera, beskriver han att barn offras. Han fick till en början möjligheten  att besöka ritualer med lyxprostituerade nakna kvinnor, alkohol och fester. Hans överordnade gav honom förtroendet att få delta i dessa inre cirklar. De kallade sig själva för  luciferianersäger Bernard. Han avfärdade allt som nonsens, men tvingades att inse vid en punkt att dessa personer verkligen trodde på vad de gjorde.

Bernard uppger att han inom dessa inre cirklar tränades att bli en psykopat, Love friends sacrifices cancer patient will bring tears att manipulationerna misslyckades.

I detta skede  i intervjun försöker Ronald Bernard kontrollera sig själv från att inte bryta ihop.

Han nämner barn som offrades i ritualerna. Han uppmanades att själv offra barn, men att de var omöjligt för honom. Deltagandet i dessa cirklar  innebar total sekretess och löften om tystnad. Inga namn eller platser fick nämnas. Han har hållit fast vid den principen och det är anledningen till att han fortfarande lever, säger han i intervjun. Efter att Bernard bevittnat det ofattbara började han ta avstånd från sina kollegor och sitt jobb.

Bernard säger att ritualiserade övergrepp på barn  inom elitens toppkretsar pågått i tals år. Han hänvisar till sina studier i teologi och uppgifter från historiska källor som styrker hans påståenden. Bernard beskriver  hur en liten elit på personer kontrollerar hela världens gång. Dessa siffror ligger i paritet med andra källor.

Ronald Bernard uppger att han...

Världen styrs av 30 finansfamiljer och politisk dysfunktionalitet. Youtube-kanalen Politizane  redogör mycket pedagogiskt hur ägandet är fördelat inom USA: Ossi Carp  som skrev artikeln: Problemet är  att denna superelit innefattar en antal mycket mäktiga människor med extremt perverterade uppfattningar om sig själva och den värld de kontrollerar, en kontroll som är underställd perverterade religiösa motiv vilka ligger till grund för maktritualer.

Ad Broere skriver i artikeln: För att lyckas med denna styrning  krävs mycket manipulativa metoder, säger Ronald Bernard. Folkmassor styrs som fårskockar. Han säger att den röda tråden i denna masskontroll handlar Love friends sacrifices cancer patient will bring tears att härska genom att söndra. Populationerna ska delas och bekämpa varandra och på det viset försvagas världens folk i relation till makteliten.

Lösningen är att förstå hur manipulationerna går till, då faller maktens kontroll över massorna, förklarar Bernard. Kroppsspråksexperten Bombard  analyserade Ronald Bernards intervju och kom fram till uppfattningen att Bernard talar sanning. April 23,   Baxter Dmitry   News ,  World   7.

Describing his experiences in the banking Illuminati in an gut-wrenching TV  interviewRonald shared details about the way the cabal uses child sacrifice to test and blackmail its members.

Do you remember those deals in which we did massive dumping of the lira, which reduced the value of the currency, which caused a company in Italy to be hit in such a way that they went bankrupt? And then you hear at the exchange: Ha ha ha, altogether, all of us.

We looked down on people, mocked them. It was just a product, waste, everything was worthless trash. As long as we met our goals, as long as we were growing. These people, most of them, were Luciferians. Well for these people it is truth and reality, and they served something immaterial which they called Lucifer. So I went to places called Churches of Satan. So I visited these places and they were doing their Holy Mass with naked women and liquor and stuff. And it just amused me.

In my opinion the darkness and evil is within the people themselves. It was the good life. Love friends sacrifices cancer patient will bring tears then at some moment, which is why I am telling you this, I was invited to participate in sacrifices abroad. Ronald paused and became visibly emotional at this point. It looks like he will have trouble continuing with his story.

News feed