This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Cell vs titus 3

opinion

En ny studie från Karolinska Institutet ger stöd för att förlossningssättet kan ge ett avtryck i arvsmassan i det nyfödda barnets stamceller.

Filemon – Hälsning · Filemon...

Upptäckten kan vara viktig för att förstå varför personer Cell vs titus 3 med kejsarsnitt statistiskt sett har en ökad risk för immunologiska sjukdomar. Fortfarande är det dock oklart om den så kallade epigenetiska mekanismen är tillfällig eller kvarstår under längre tid. Förlossning med hjälp av planerat kejsarsnitt ökar drastiskt i hela världen och kejsarsnitt är idag det vanligaste kirurgiska ingreppet bland kvinnor i fertil ålder.

Bland de allt fler personer som fötts med kejsarsnitt ses en ökad risk för vissa sjukdomar, så som astma, typ 1 diabetes, fetma och glutenintolerans. Orsakerna till dessa statistiska samband är inte klarlagda.

I den här studien har vi intresserat oss för om just förlossningssättet kan påverka på cellnivå i form av epigenetiska förändringar i DNA, säger Tomas Ekströmprofessor i molekylär cellbiologi. Epigenetiska förändringar i cellernas DNA uppstår genom att miljöfaktorer påverkar hur arvsmassan avkodas utan att den genetiska koden i sig ändras.

På detta sätt kan gener slås på och av för att anpassa kroppens funktioner efter omgivningens behov. Idag vet vi att stress, gifter eller kost kan leda till epigenetiska förändringar, som i vissa fall till och med tycks kunna gå i arv till nästa generation. I den nu aktuella studien, som publiceras i Cell vs titus 3 Journal of Obstetrics and Gynecologyundersökte forskarna epigenetiska förändringar i stamceller från cellsorterat navelsträngsblod.

Global epigenetisk analys gjordes på totalt 43 nyfödda barn, varav 18 förlösts med planerat kejsarsnitt. Vidare analyserades DNA från tolv nyfödda 6 planerat kejsarsnitt med avseende på lokusspecifik epigenetisk förändring över hela genomet.

Resultatet visar på specifika epigenetiska skillnader mellan grupperna på nästan ställen i DNA. De gener som berördes är bland annat involverade i processer som styr ämnesomsättning och immunförsvar. Denna aktivering av fostrets försvarssystem för anpassning till livet efter födelsen uteblir vid kejsarsnitt före värkarbetets start.

– Hannas desperata bön (MP3)...

Det här skulle kunna vara en möjlig Cell vs titus 3 till de skillnader som framkom mellan grupperna, säger Mikael Normanbarnläkare och professor i nyföddhetsmedicin. Med den nya studien hoppas forskarna kunna bidra med en viktig pusselbit i förståelsen av hur kejsarsnitt kan påverka blodstamcellers genreglering och immunsystemets funktion kopplat till hälsa och sjukdom senare i livet.

Men de Cell vs titus 3 också att det fortfarande är oklart om de epigenetiska skillnader som hittades hos de undersökta barnen kvarstår under längre tid och verkligen kan påverka framtida sjukdomsrisk. Ytterligare forskning för att undersöka detta behövs därför. Tomas Ekström är verksam som forskare vid Centrum för molekylärmedicin. Mikael Norman är verksam som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Artikeln belönades nyligen med Regnells pris i medicin, som utdelas av Svenska Läkaresällskapet.

News feed