This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Fake penis bang

opinion

Japansk växt stoppar åldrande?

1. Rubriken låter för bra...

Illustrerad Vetenskap har gjort en snabb guide för att upptäcka fake news. Rubriken är sannolikt hårdvinklad så läs vidare och se om innehållet i artikeln kan ge dig en mer nyanserad bild. Åldrande är ett komplext fenomen som omfattar ett stort antal olika processer i kroppen, som ansamling av slaggprodukter i celler och förändringar i dna — och det är mycket osannolikt att ämnen från en enskild Fake penis bang skulle kunna bromsa dem alla. En studie har visat att ungefär hälften av amerikanarna inte lägger märke till vilken källa som står bakom de nyheter de Fake penis bang på sociala medier.

Statistiken är bekymrande eftersom många medier är politiskt motiverade eller saknar nödvändig kompetens. Även en väl utförd studie kan bara underbygga en teori — inte bevisa den — eftersom alla typer av vetenskapliga metoder har sina svagheter, vilket bör framgå av artikeln.

Ett ämnes effekt i en enskild försöksgrupp kommer dessutom i stort sett aldrig att visa sig hos alla människor. Genetik och miljö betyder att alla individer reagerar olika på ämnet. Källhänvisning för resultaten är viktig eftersom den ger dig möjlighet att själv undersöka om forskaren är trovärdig.

Störst på maskerad, festartiklar och...

Om de har kommit fram till en helt annan tolkning av studien är det kanske värt att söka upp den ursprungliga vetenskapliga artikeln eller se om forskaren själv har uttalat sig om de slutsatser som han eller hon kommit fram till. Forskarna använder vanligtvis väl definierade statistiska formler om de exempelvis ska beräkna om skillnader i åldrandeprocessen mellan två försöksgrupper beror på ren slump "Fake penis bang" intag av wasabi.

När artikeln beskriver studiens metod har du möjlighet att kontrollera om försöket faktiskt kan påvisa det forskarna påstår. Telomerer blir i allmänhet kortare med åldern, och den utvecklingen är till synes en viktig del av åldrandeprocessen. Därför är mätningen Fake penis bang telomerlängden inget dumt val i det här sammanhanget.

Forskarens försöksmetoder, resultat och slutsatser bör gås igenom av en panel av kvalificerade och oberoende forskare innan den vetenskapliga artikeln ges ut.

FILM GENRE

Processen, som kallas peer review eller referentgranskning, görs alltid om artikeln ska tryckas i en vetenskaplig tidskrift. Prenumererar du redan på tidningen? URL copied to clipboard.

News feed