This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Breeding my lad toy

opinion

Bland annat genom att samla in och förmedla kunskaper samt genom att erbjuda teknik- och metodstöd. Uppdraget riktar sig till landets alla museer, oavsett deras geografiska läge, storlek, "Breeding my lad toy" eller innehållsmässiga inriktning. Museerna har en central roll i arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarv, och är sedan tidigare en av Riksantikvarieämbetets prioriterade målgrupper. Uppgifterna ovan innebär emellertid att myndigheten nu har ett utvidgat och samlat ansvar för museifrågor.

Bakgrunden och motiven till denna utökade roll finns, tillsammans med ett flertal andra förändringar på musei- och kulturarvsområdet, beskrivna i kyckling curry grädde paprika. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och sedan sommaren — museer.

Detta innebär att det i första hand är för museernas arbete med att bevara, använda och utveckla kulturarv som Riksantikvarieämbetet har i uppgift att främja utveckling och samverkan. Ofta har dessa museer tydligt skilda förutsättningar, verksamheter och mål. I Sverige finns uppskattningsvis museer, några med över anställda och många andra som drivs helt ideellt. Sammantaget ger det rika museilandskapet också tillgång till en bred och djup kunskap om hur man kan bedriva museipraktik.

Riksantikvarieämbetet behöver, för att kunna göra skillnad, kunna avgränsa och fokusera på insatser och aktiviteter som svarar upp emot ett antal särskilt angelägna och för många museer gemensamma utmaningar och Breeding my lad toy. Syftet med dialogen är dels att lyssna in olika museers perspektiv och behov, dels att få förutsättningar att förankra, samverka kring, utveckla och tillgängliggöra konkreta aktiviteter och deras resultat.

Breeding my lad toy