This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Mh martin borovicka

opinion

Lunds universitet Inloggning för personal. Forskningsportal Hitta forskare, forskningsoutput t ex publikationerprojekt och enheter vid Lunds universitet. Start Personer Ingvar Kärnefelt Forskningsoutput. Ingvar Kärnefelt Professor emeritus.

Avdelningen för Forsknings- och Studieservice. Avdelningen för Stab och Administration. Avdelningen för Vetenskaplig kommunikation. Studentservice vid Campus Helsingborg. Centrum för ekonomisk demografi. Institutet för livsmedelsekonomisk analys, AgriFood. Forskargrupper vid Lunds universitet.

målsättningen nås (Abdellah, Beland, Martin...

Aktivt och hälsosamt åldrande. Allmänmedicin, kardiovaskulär epidemiologi och levnadsvanor.

Jothi Kumar Yuvaraj, Martin N...

Allmänmedicin, psykiatrisk epidemiologi och migration. Anestesi, smärta och cancerprognos. Arbetsförmåga och sjukvårdsbehov vid reumatiska sjukdomar. Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen. Arrhytmias and Cardiac Device treatment.

Barninfektioner och global barn- och ungdomshälsa. Barnmorskans forskningsområde - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Barns och familjers hälsa.

News feed