This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Me follo al chico de las pizzas

opinion

Nästan dagligen kan vi läsa artiklar som är relaterade till terrormisstänkta, på sistone relaterade till hotet mot Gyllands Posten och Lars Vilks karikatyrer på profeten Muhammed. Karikatyrer chico las muslimer och till exempel människor från Mellanöstern är inget nytt fenomen. Av förklarliga skäl målade människor upp denna föreställning mot bakgrund av rädsla, trots allt påbörjades islams stora pizzas efter  Muhammeds död på talet.

Den negativa framställningen har inte avtagit på år. Hollywood har bidragit till denna negativa framställning under en lång period. Alltsedan har Hollywood producerat över filmer där människor med ursprung från Mellanöstern gestaltas. Shaheen Professor Emeritus, framstående forskare inom ämnet, har denna framställning nästintill uteslutande varit negativ.

Ulf Zander, svensk forskare och historiker, har även han forskat inom ämnet. Zander påpekar att det är troligt att amerikaner  påverkats av denna stereotypisering av människor från Mellanöstern. Enbart under de senaste tjugo åren har flertalet storfilmer producerats såsom True Lies, "Follo" utan återvändo, Belägringen, Rules of Engagement,Body of lies och Green Zone.

News feed