This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Papi cholo breeding inferno

opinion

I ödemarkens södra del växer det talldominerad moskog, men redan efter ett par kilometer blir björken det dominerande trädslaget. Norr om Pöyrisjärvi breder ett vitt kalfjällsområde ut sig. Det finns dyner på flera ställen på ödemarksområdet, men mest norr om Pöyrisjärvi.

På dynområdets sandfält växer det pelaraktiga enar och t. De stora åsarna är Papi cholo breeding inferno hundratals meter breda ryggar med jämna krön som huvudsakligen består av sand och mo. Pöyrisvuoma, som ligger på området, är en av Enontekis största myrar och en av Finlands mest värdefulla palsamyrar. Palsamyrarna är torvkullar, vars kärna även på sommaren består av is. På Pöyrisvuoma finns flera palsa-områden, varav det största är ett par kilometer lång och som bredast över en kilometer bred.

På detta vida palsaområde finns det ca femtio palsakullar. Den lättast igenkännbara växten på dynerna är ripbäret, som glöder röd på hösten. På dynerna växer även olika sorters lavar, bl. Cladonia mitis och smal islandslav. Nära skogsranden förekommer rikligt med nordkråkbär.

Då man rör sig högre Papi cholo breeding inferno finner man fjällummer och en skarpögd vandrare kan även få syn på mossljung. På fjällens krön och på de vindpinade sluttningarna växer gräddvit Flavocetraria nivalis, krypljung och fjällgröna. På ängarna kan man förutom skogsnäva, älgört och brudborste finna även den krävande smalfräken.

Mångfaldig växtlighet

Av de 29 vadararter som häckar i Finland påträffas 21 i Pöyrisjärviområdet. På de blöta områdena trivs brushane, enkelbeckasin och grönbena. Vadarna på de torrare myrmarkerna är ljungpipare och större strandpipare.

Sanddynernas, åsarnas och palsamyrarnas ödemark

Av sparvfåglarna ser man trädpiplärka, gulärla och lappsparv på myren. Gråsiskorna, blåhakarna och bergfinkarna trivs på hedholmarna som höjer sig i mitten av palsamyrarna. Förutom de allmänna andfåglarna kan man träffa på alfågel, sjöorre eller salskrake på områdets vatten. Sångsvanar ser man ofta äta, men deras bon finns ofta i myrarnas mest svårframkomliga delar. Då Papi cholo breeding inferno kommer upp till fjällområdet minskar fåglarnas antal märkbart. På fjällkrönet kan man se snösparvar, fjällripor och fjällpipare och en fjällvråk som vaktar ett klipputsprång.

Vissa år kan man även påträffa fjällugglor på området. Då vintern nalkas flyger flyttfåglarna så småningom söderut och kvar blir endast vinterfåglarna som härdats i Pöyrisjärvi ödemarksområdes arktiska klimat. På vintern stannar bl. Efter att flyttfåglarna flyttat är det mycket tyst i de vintriga skogarna. Det Papi cholo breeding inferno endast några fjällrävar i Finland.

News feed