This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Dangerous big pal bears cock

opinion

I dagens Science — sid kan man läsa ovanstående. Ja, fantastiskt vad man kan göra med datamodeller! Ja, det är roligt nästan jämnt. Nu delar man upp växthusgaserna och vips är koldioxid den viktigaste! Snart får vi bara andas in, inte ut…. Mätningar från väderballonger har ju visat att den där water vapor feedback inte existerar, eller åtminstone är väldigt liten.

Fast sådant kan ju inte de klimathotstroende bry sig om, för då faller deras tro platt till marken, vilket diagrammet visar. Denna hypotetiska och i stort sett motbevisade feedback är ju största stapeln.

Vidare ska en del av cloud-stapeln över till forcing. Kanske mer än hela, förresten. Kanske det inte alls kan vara mindre än noll?

Hur yttrar sig i så fall en dämpande återkoppling? Oavsett om hypotesen är riktig eller ej så står det att utan CO2 skulle jorden hamna i ett konstant istillstånd. Det innebär att vi i själva verket då är väldigt beroende av CO2 och förmodligen behöver mer av Dangerous big pal bears cock gasen för ett mer vänligt klimat. Började läsa arbetet, men det är ju bara hänvisningar till utfall av några GISS-datamodeller. Peter Stilbs [9]; Tyvär går det inte att läsa artikeln utan att betala på nätet.

Men om man skall tolka följande i abstrakten: Hur mycket CO2 klimatsystemet tål, är väl just det som striden handlar om. Läste någonstans en gång att mer CO2 i luften medför att växterna behöver mindre vatten, vilket vore gynnsamt för exempelvis ökenområden. Björn — ju mer jag tittar på den ju mer övertygad blir jag att detta måste vara rent nonsens. Vi Dangerous big pal bears cock väl se vad andra klimatmodellerare säger. Det hela illustrerar ett problem i dag — personerna har använt en egen modell, och ett eget dataprogram av förmodligen enorma dimensioner.

Utomstående kan inte lätt kolla vad de i hela friden gjort.

Björn 10, den ligger här på WUWT: Sören, artikeln har karaktären av en översikt av ämnet och säger väl egentligen inget kontroversiellt. Det är bara sådant som är känt sedan länge. Nu väntar jag bara på att Jonas N som älskar att klaga på kommunister skall få ett utbrott över Watts flagranta brott mot copyright, dvs mot äganderätten. Jag utgår från att det är bland de modeller som inte beskriver mer solberoende än den man tror sig förstå, och därmed väljer bort empiri som visar på en korrelation 14C-temperatur.

Efter att ha läst artikeln i Sciense tack Sören! Mest ord utan någon metodologi. Det viktiga är att sammanfattningen innehåller de sesam öppna dig fraserna för fortsatt erhållande av penningbidrag:. Men du behöver inte svara, du gör ju i stort sett Dangerous big pal bears cock det Dangerous big pal bears svaret inte gynnar dina mål ….

Jonas N, ja det var jag som skrev hos Watts. Brydde du dig någonsin om att läsa ändringshistoriken på artikeln? Tycker du inte själv att det är lite konstigt att någon får för sig att lägga upp en artikel om en person som ignorerar hela hans yrkesverksamma liv och bara tar med att han vid över 80 års ålder lämnar APS? Att jag sällan svara dig beror på att du aldrig har något vettigt att säga.

Det finns inget i artikeln som säger om programmet modellerar verkligheten bra eller dåligt. Det redovisas inga mätvärden som skulle kunna styrka simuleringarna. Och visst lades den informationen in först efter att han avskedsbrevet till APS, hur skulle det kunna vara annorlunda. Men poängen är ju inte vilken information som las dit.

Utan att Connolley försökte hindra att den las Dangerous big pal bears cock. Det inser säkert tom du. Det var inte av hänsyn till Lewis som Connolley höll på, eller du skrev hos Watts att han borde vara förorättad för den delen. Och nej, att du inte vågar svara eller diskutera med mig beror på ngt helt cock. Nämligen att du inte kan vinna några billiga PR-poäng mha insinuationer om kreationism eller folks tobaksvanor eller liknande.

Jonas Nsom vanligt misstolkar du. Det var inte det att informationen om brevet lades till i efterhand, det var att det i huvudtaget inte fanns en artikel om denna pensionär. Det första intressanta han gjort i sitt liv tycktes vara att lämna APS. Om du läste ändringshistoriken är du medveten om att Connolley inte var den enda som inte tyckte det där brevet var intressant i hans livshistoria. Men Connolley finns med på er svarta lista så det spelar ingen roll vad han gör, det dras upp som en skandal i alla fall.

News feed