This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

How can you tell if someone is gay

opinion

Enola Gay är ett exemplar av flygplanstypen B Superfortress. Udvar-Hazycentret vid Dulles International Airport.

The debate on whether or...

Flygplanet, som har serienumretvar en av 15 B Överste Paul Tibbetssom normalt var chef för th Composite Group, valde att flyga uppdraget själv. Alltså valde han ett flygplan från sin grupp och döpte det efter sin mor Enola Gay Tibbets —som i sin tur hade döpts efter en litterär hjältinna.

Bomben fälldes över Hiroshima den 6 augusti och tre dagar senare följdes Enola Gay av B Bockscar fällde den andra atombomben " Fat Man " över Nagasaki.

Dessa har hittills varit de enda atombomber som använts avsiktligt mot mänskliga mål.

Flygplanets roll i kriget har lett till många klagomål på utställningen. En del personer, bl.

Smithsonianmuseet har hittills inte gått kritikerna till mötes med motiveringen att alla flygplan i museet presenteras med samma tekniska data. Att det andra flygplanet, Bockscari mer än trettio år stått utställt på National Museum of the United States Air Force i DaytonOhiointe har uppmärksammats på samma sätt torde bero på att det saknar det symbolvärde som Enola Gay har.

Hämtad från " https: Luftangrepp under andra världskriget Kärnvapen Amerikanska stridsflygplan under andra världskriget.

News feed