This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Earning extra cred

opinion

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. "Earning extra cred" Verb Fraser Spel Mer av bab. SV beröm heder erkännande poäng ära inflytande förtjänst rykte anseende tilltro cred gott rykte tillgodohavande kurspoäng universitetspoäng kredit fordran. SV tro på kreditera. Det finska ordförandeskapet förtjänar också beröm för förlikningsförfarandet. Jag måste säga att de vid många tillfällen inte fick det beröm den förtjänade. Ni ska ha oerhört stor heder för att ni stod upp för det så tydligt.

Kommissionens grönbok kommer inte alls för tidigt och förtjänar ett stort erkännande. För licentiatexamen är totalsumman 80 poäng och avhandlingsdelen skall vara mellan 40 och 50 poäng av denna. Jag gratulerar kommissionen till hur man skötte det: Ära den som äras bör. Även om kreditvärderingsinstituten inte var huvudorsaken till den senaste tidens finanskris hade de ett skadligt inflytande.

You may also like

Kreditvärderingsinstitut är ytterst mäktiga organisationer som kan utöva inflytande på marknaden genom ändring av kreditbetygen. Till hans förtjänst måste jag säga att detta är den andra ändringen av arbetsordningen. Det är er förtjänst och under er mandattid som Earning extra cred märkbara förbättring har skett. Den keltiska tigern, som ni anser har ett gott rykte på i Irland, har gett oss barn som lever i fattigdom i Irland.

Det var bara parlamentet som kom ur "Earning extra cred" med ett visst anseende i behåll. Jag är medveten om att jag måste tacka föredraganden för att ha satt tilltro till kommissionen och dess tjänster på en rad punkter.

Vi är dock villiga att sätta vår tilltro till reformen av den europeiska utvecklingspolitiken eftersom reformer är ett måste efter så många år av ineffektivitet.

Jag har tagit kurspoäng i Australien, Spanien, Italien och Belgien.

News feed