This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Kerkhoven mn single gay men

opinion

Stefan Thorsson har skrevet Kerkhoven mn single gay men om fem av Ultimas scenekunstproduksjoner i det svenske nettidsskriftet Tidningen Kulturen. Vi har fått viderebringe essayet og publiserer det på svensk. Årets tema Listan kändes som ett halvlyckat försök att lista allt som kan tänkas utgöra möjliga tentakler till det vi omnämner som den nya, experimentella musikscenen.

Här bjöds med andra ord på lite av allt bland högt och lågt, gott och blandat i oklara samband. I stället för att koncentrera sig på och runt ett angeläget tema; en aktuell tonsättare, en specifik term eller parameter i den nutida musiken, ville festivalledningen omfamna allt.

Jag låter tankarna flyta omkring och upptäcker ständigt nya oväntade sammanhang. Så har vi även tänkt när vi har satt samman årets program på Ultimafestivalen. Var eller hur sammanhangen uppstår är svårt att förutse. Med tanke på dessa oförutsägbara, ibland långsökta och ofta helt oförståeliga samband blev det till Kerkhoven mn single gay men nödvändigt för undertecknad att koncentrera mig på ett av programmets alla potentiella musikaliska uttryck; dels för att kunna bedöma de enskilda verkens inneboende kvaliteter, dels för att kunna göra adekvata jämförelser med andra verk inom genren.

Raipur Female Escort

Eftersom jag har ett stort intresse för den nya scenkonsten, samt att årets program innehöll ett förhållandevis stort antal kända och okända, nationella samt internationella uppsättningar, föll valet på denna falang.

Under festivalveckan blev det sammanlagt fem stycken nedslag, och då har jag utgått från några grundläggande frågeställningar: Vad är det som konstituerar musikteatern? Måste det finnas en handling? Måste aktörerna vara kostymerade och sminkade? Måste de stå på en scen? Hur viktig är texten i "Kerkhoven mn single gay men" till musiken?

Vilka blir konsekvenserna av att upplösa ett traditionellt formtänkande, tona ner vikten av berättandet och till exempel försöka se styrkan i ickeskeendet? Hur viktig blir tystnaden?

Kan tillståndet på scenen, dvs. I den förstnämnda tar Goebbels utgångspunkt i Adalbert Stifter, en österrikisk talsförfattare, och hans naturromantiska men mångbottnade texter om skogen och landskapen som subjekt där människan Kerkhoven mn single gay men en liten och ofta väldigt utsatt roll — likt aparta objekt utslängda i en främmande och fientlig miljö.

Valdemarsvik guys Private Dating With...

Med utgångspunkt i Stifter, samt texter av Claude Levi-Strauss och William Burroughs, har Goebbels skapat ett scenlandskap bestående av röster, musik, bilder, ljus, vatten och mekaniska objekt — fem stycken självspelande piano, upphängda tillsammans med några nakna trädgrenar, på en mobil scen som rör sig ljudlöst fram och tillbaka över tre bassänger med vatten.

I och med att tematiken gestaltas "Kerkhoven mn single gay men" ett skådespel utan skådespelare och en konsert utan musiker blir känslan av hjälplöshet och utsatthet i den trehövdade civilisationsmodellen natur — människa — maskin än mer påtaglig.

Men är det musikteater?

AJ, Hoogman M, Janowitz D,...

Nej, kanske inte, snarare en installation som har getts en scenisk gestaltning med hjälp av teaterns ljus- och ljudeffekter, rummets utformning och publikens fasta placering. Men jo, kanske, eftersom verket visar på musikteaterns gränser och därmed gränslöshet; att musikteatern är möjlig utan sångare och skådespelare. Väl klara omgrupperar musikerna till den bakre delen av scenen och kort därefter gör föreställningens enda aktör sin entré; en välklädd, åldrad man som skall gestalta den bulgariske nobelpristagaren Kerkhoven mn single gay men Canettioch som i och med detta inträde inleder en nästan två timmar lång monolog bestående av poetiska textfragment och filosofiska oneliners staplade på varandra, i tillägg på franska vilket försätter publikens huvuden i en närmast parodiskt intensiv ugglerörelse — från scen till textremsa och tillbaka.

Tilltron till texten som ett fundament och filosofisk källa för det samlade konstverket resulterar i ett flöde av ord Kerkhoven mn single gay men egentlig mening, serverat på en undflyende yta, och detta skulle kunna vara ett konstnärligt grepp i ett annat sammanhang där mängden och flödet ges en gestaltande funktion, men nu blir han bara en i mängden konstnärer som i sin produktion finner nya textförlagor som förevändningar för nya transparenta slutprodukter. Huvudrollsinnehavaren kommer in från sidan med ett litet hus under armen, vilket han ställer mitt på scenen.

Ljus tänds i de små dockhusfönsterna, allt runt omkring mörknar, en kraftfull, kakofonisk, elektronisk stämma crescenderar i salongen — ett till synes harmlöst och tryggt objekt för hem och barn förvandlas till en ytterst obehaglig känsla av ett hem som en potentiell våldsplats.

Och enbart med hjälp av ljud och ljus. Men detta ögonblick av blixtrande stillestånd varar endast i några minuter innan ett rumsligt illusionsnummer med komiska förtecken står näst på tur och upptar större delen av den resterande föreställningen.

Till majoriteten av publikens uppriktiga häpnad och enorma förtjusning, bör väl tilläggas. En längtan efter något som gått förlorat. Och detta kan mycket väl vara till en legitim vägledning för oss betraktare, i dubbel bemärkelse dessutom; dels i det avseendet som upphovsmannen föreställer sig verket, där det som har gått förlorat handlar om livets existentiella väsentligheter och avigsidor — musiken, ordet, kärleken, ungdomen, minnet, etc. Och dels i min upplevelse av att någonting väsentligt har fallit mellan stolarna under denna välpolerade yta, i vilken Goebbels behandling av text och musik dessvärre resulterat i ett 1: I ett kort tal innan föreställningen uttryckte han dessutom en livslång ambition om att aldrig brista i tilltro till sin publik.

Det är storartat att han är medveten om detta viktiga konstnärliga incitament, men dessvärre höll han inte sitt ord den här gången. Heller, skall väl tilläggas. Festivalens tredje musikdramatiska försök ges på Black Box Teater; en scen för experimentell scenkonst i "Kerkhoven mn single gay men." Korruptionens Ängel, skapad av regissören Susanne Øglænd, manusförfattaren Øyvind Berg och musikern Rolf-Erik Nystrøm, lider av samma övertro som Eraritjaritjaka på ett massivt textmaterial som det tyngst bärande fundamentet i verket.

I programtexten ställer de ansvariga upp en rad frågställningar i stället för att ge en närmare beskrivning till föreställningens egentliga angelägenhet — en uppradning av ett otal vaga, tänkbara upprinnelser till verket, som känns väldigt spretiga och långsökta, som för att dölja bristen på en nyanserad konstnärlig ambition.

Är det någon som har några åsikter i det här landet? Vad hände med revolutionen och fascismen? Är det något att tänka på för framtiden?

LGBT rights are, and have...

Texten i sig är välskriven, tänkvärd och angelägen, men varför sätta detta på en scen? Var finns behovet av att dramatisera en text Kerkhoven mn single gay men betydligt bättre etablerar en kraftfull identitet via en läsning rakt upp och ner? Och blir det musikteater för att tre musiker finns med på scen och kommenterar och stödjer valda delar av föreställningen texten? Oden förvandlas under resans gång gradvis från en mäktig, enögd gud till en blind finansman, han måste lära sig ett nytt språk och nya moderna, för honom obegripliga uttryck, och anpassa sin gamla verklighetsuppfattning till det nya korrupta samhället.

De agerar och spelar centralt placerade, de vandrar koreograferat runt på scen, de är kostymerade och sminkade, de byter om, dricker öl, spelar på rekvisita, etc.

Online dating tjänster gay

Allt för att legitimera regissörens önskan om att detta är ett musikdramatiskt verk. Musikerna är ju några av Norges främsta på sina respektive instrument, och musiken är både kraftfull och lyrisk.

De två skådespelarna gör ju sitt Kerkhoven mn single gay men för att återge texten. Och texten ja, den står ju stadigt som text betraktat. Men den skall inte ställas på en gay men. En önskan från undertecknad skulle vara att i stället för att framföra föreställningen för oss kulturintresserade teaterbesökare, snarare slänga upp texten i ansiktet på Kerkhoven mn single gay men som verkligen skulle behöva läsa den, d.

Jag vill se en plattform, en scen, där den kollektivistiska tanken är fundamental; i utgångsläget bör det inte finnas en hierarkisk uppdelning. Kerkhoven mn single gay men och alla bör ha lika stort konstnärligt värde och bör referera till varandra; från violinistens ansats till scenografens placering av en rekvisita.

Åter igen så är graden av både tydlighet och subtilitet ytterst väsentlig, resultatet kan bestå både av en klarhet och av det icke direkt uttalade. I det mångbottnade ges utrymme för betraktaren att finna sin egen väg via fantasin och personliga referenser, att kunna avtäcka något dolt och lägga till egna delar till det presenterade verket.

Det kan absolut finnas underliggande berättelser eller textliga fundament, men de får inte ta överhand och styra de övriga parametrarna och i många fall utgöra hela föreställningars fundament. Jag vill se en framtida musikteater i nystöpta, oväntade former där de konstnärliga angreppen är annorlunda och angelägna — där musiken i större grad står på egna ben i en nödvändig och oumbärlig länk till kropp, ord och handling.

Så tituleras de övriga två scenkonstverken under årets Ultimafestival. För bara några år sedan bevittnade jag föreställningar "gay men" kallade sig för Modern Dans. Nu har det moderna tydligen försvunnit och ersatts av performance. På grund av att det är ett modeord i kulturvärlden i dag? Eller är det den utvidgade interaktionen mellan olika konstformer eller medier som bryter traditionella gränsdragningar, genreindelningar och konventioner och därmed transformerar en något blekare dansföreställning till en mycket mer spännande Dance performance?

Visar du en dansföreställning eller en Dance performance om du samtidigt har en videoprojektion på väggen eller läser en text? Vilka övriga parametrar påverkas?

Finns det uppenbara skiljelinjer i rörelsemönster, scenografi, dramaturgi, ljussättning, kostym, etc. På vilket sätt finns det hänvisningar till det performativa i dansföreställningarna? Med denna konstitutionsproblematik och ontologiska dilemman dinglandes på nästippen begav jag mig till Black Box teater.

Verket är tredelat till formen. Samtliga delar är ordlösa, vilket plötsligt känns enormt befriande efter den massiva textansamling som de två förra verken tyngde ner oss med — nu lättar vi och lyfter igen, låter de vackra visuella elementen ta över och leda oss in mot vårt inre. I övergången mellan den första och sista delen som i princip fortgår utan synliga aktörerdomineras nu scenbilden av de fyra utövarna och magin går därmed obönhörligen förlorad.

Här framvisas plötsligt fyra mänskliga, levande kroppar i färgglada träningskläder till discodans och oändligt många nervöst ryckiga förflyttningar i korta blackar, i bjärt kontrast till de övriga två delarnas stiliserade och japanskt inspirerade, strama estetik. Från den inledande delens lek med tygkulisser; upphängda i ballonger dansar de i väg i en virvlande vals av Strauss, som slutligen urartar och blottlägger en ny del av rummet i kulissernas frånvaro. Till den avslutande delens svävande vita ballonger; likt en slags reinkarnation av de försvunna kropparna flyger de över och runt oss Kerkhoven single publiken, för att på så vis meddela sin fortsatta närvaro.

Allt medan silhuetten av Oslo långsamt tornar upp sig på bakväggen och ljud från stad och liv gradvis tar över scenen. Rummet uppstår och försvinner.

Det kommer mot oss och försvinner medan vi befinner oss inne i det — det tar händelserna med sig och lämnar oss med en stark känsla av förgänglighet. I två till synes oförenliga världar. Och jag kan känna en tacksamhet inför dessa åttio minuter av illusionistisk installationskonst, men tänker samtidigt att dagens experimentella teater kan och bör sträcka sig mycket längre än så; att nöja sig med en stunds visuellt trolleri framstår som otillräckligt sett i ljuset av ett omgärdande samhälle i upplösning.

Handlar detta om kärlek och religion? Eftersom programmet och titeln antyder hänvisningar till kärlekshistorien i Höga Visan från det gamla testamentet, där kung Salomon gifter sig med den unga, dansande, namnlösa haremsflickan, som egentligen är förälskad i en ung fåraherde, och där bland annat kristna förespråkare tolkar berättelsen om den högt uppburna, äkta kärleken, som människans kärlek till den enda Guden.

Eller är det ett feministiskt inlägg i debatten om nutida skönhetsideal? Eftersom uttrycket gaze är ett begrepp som är tätt knutet till voyeurism, d. Eller handlar det om teaterns perceptiva möjligheter?

Eftersom dramaturgen Ida-Elisabeth Larsen i sitt förord frågar sig: Eller har det för avsikt att lyfta internationella politiska problem i och med hänvisningen till de två arméerna? Eller är det ett mischmasch av allting? Som åskådare hoppas man på en inspirerande och lockande text som skulle kunna fungera som en visuell förklaring till den faktiska sceniska situationen.

Inte som en förklarande text som berättar för mig vad jag bör se och uppleva, men i detta fall utgör den i stället ett extremt förvirringsmoment eftersom den pekar i alla riktningar samtidigt och den faktiska sceniska situationen pekar i ingen riktning alls. Det hela har ingenting med ingenting att göra, så att säga. Habib interagerar inte alls med dem under föreställningens gång och grunden till varför de överhuvudtaget finns med Kerkhoven mn single gay men inte klart, och detta faktum gäller även fem blinkande paraboler i olika storlekar.

Hela scengolvet är täckt med avklippt människohår och denna inramning är väldigt suggestiv med sin obehagligt direkta närhet till mänskligt avfall. Men om anledningen till denna kraftfulla scenbild endast bottnar i diskussionen om kvinnans rätt till behåring eller inte i dagens samhälle känns greppet förmätet och helt i avsaknad av ytterligare tolkningsmöjligheter. Men läser man programtexten, ser föreställningarna, jämför, gör uppriktiga försök till slutledning, konkluderar, ja, då är det oftast en känsla av besvikelse, nästan som att ha blivit lurad, som infinner sig när ridån har fallit och ljuset tänds i salongen.

Man ser sig omkring bland denna skara av välborgade norska kulturintresserade som ler, men med ett allvarligt uttryck, mot sin närmaste granne, i största samförstånd. Man hör ett uttalande bakom sig om att detta var ytterligare ett väldigt starkt verk av Mia Habib, hon som är viktig för oss i Norge, hon som vågar ta upp så pass viktiga teman som hon Kerkhoven mn single gay men gör, ja, hon är verkligen duktig.

Möt Kerkhoven singel nätet djurälskare, söta Kerkhoven kvinnor, stiliga Kerkhoven Man Bilaspur, Chhattisgarh, indien. alla medlemmar i detta dejting Webbplatsen måste vara 18 år eller äldre. Single Indian Gay killar Söker Sex; Enda. Valdemarsvik guys Private Dating With Naughty Persons. inget topphotell (som man kan räkna med mitt i ingenstans), men väl värt att bo i om singles at mingle2com our free personal ads are full of Kerkhoven mn single gay men women and men free online personals in kerkhoven · free speed dating in Kerkhoven mn single gay men · jewish single women in white bluff.

Kerkhoven mn single gay men ex-koning ex-leerling ex-libris/M ex-man ex-medewerker . gauwte gave/KNU gaven/ABCFKUV gaver gaviaal gavotte/S gay gazel/M gazelle /N kerkhistorie kerkhistorisch/E kerkhof kerkhoven kerkje/S kerkklok/M kerkkoor singelband/N single/S singlet singletje singularia singularis/M singulariteit/N.

News feed