This site uses cookies. By continuing, your consent is assumed. Learn more

122.8fm shares

Dudes over thirty after work stress release

opinion

Stress ingår i livet och är något som vi alla upplever från och till. När påfrestningarna är större än vad vi tycks klara av, då känner vi stress. Så länge vi får regelbunden återhämtning är stress ingen fara, men blir det en långvarig stress som löper över en längre tid finns det risk för att det skadar vår kropp.

I artikeln nedan förklarar vi vad stress är för något, ger exempel på vanliga stressymptom, samt tipsar om vad du kan göra för att lära dig hantera din stress. Symptom vid stress Psykiska och fysiska konsekvenser av stress Vanliga orsaker till stress Samtalsterapi vid stress Stresshantering på egen hand Vanliga frågor om stress - Psykologen svarar.

Publications

Stress är en naturlig reaktion när vi ställs inför påfrestningar. En vanlig myt är att stress alltid är dåligt, men så är inte fallet.

Stress har genom historien varit en nödvändig reaktion för människans överlevnad - den har varnat oss för faror och hot i vår omgivning.

I dagens samhälle är det dock ovanligt att vi fysiskt måste kämpa för vår överlevnad. Men stressen är ändå fortfarande med oss. Det är en fysiologisk reaktion som är så djupt rotad i oss människor att vi kan uppleva samma stresskänslor om vi exempelvis är sena till ett möte, som om vi skulle bli utsatta för ett verkligt hot.

När vi känner oss stressade utsöndrar kroppen olika hormoner och signalsubstanser såsom adrenalin, kortisol och noradrenalin. Att uppleva kortvarig stress då och då är alltså en naturlig reaktion som kan hjälpa oss att bli mer alerta och fokuserade.

När stressen däremot är Dudes over thirty after work stress release och långvarig så kan den bli skadlig. Symptomen vid stress skiljer sig beroende på om stressen är kortvarig eller långvarig. Med kortvarig stress menas stress som upplevs under en kort period - exempelvis inför en viktig presentation.

Långvarig stress syftar till när den kortvariga stressen upplevs regelbundet under längre perioder - exempelvis om du alltid har för mycket att göra på jobb eller inte får ihop vardagspusslet. När någonting sker som gör att vi känner oss stressade aktiveras det sympatiska nervsystemet, vilket i sin tur leder till kroppsliga reaktioner såsom:. Långvarig stress utan tillräckligt med återhämtning kan leda till att kroppen till slut kollapsar, vilket kallas för utbrändhet.

Eftersom utbrändhet är ett resultat Dudes over thirty after work stress release stress som pågått under en längre period kommer symptomen oftast smygande. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler. Några exempel på vanliga symptom vid långvarig stress är:. Och enligt en undersökning gjord av Europeiska arbetsmiljöbyrån är svenskarna det mest stressade folket i hela EU.

Vad trenden beror på vet inte forskarna, men många tror att tuffare krav i skola och arbetsliv är en stor bidragande faktor. Forskning har visat att långvarig stress utan tillräckligt med återhämtning kan vara direkt skadligt för kroppen, både fysiskt och psykiskt. Nedan har vi listat exempel på hur detta kan ta sig uttryck. Flera studier som gjorts har after work att att hjärnan faktiskt kan krympa vid långvarig stress.

Detta beror på den ökade mängden kortisol som utsöndras, vilket vår hjärna inte är skapad för. Dessa effekter kan i sin tur stress release våra kognitiva förmågor såsom minne, koncentration och självkontroll.

Det är därför vanligt att personer som är på väg att drabbas av utmattningssyndrom känner Dudes over thirty lättirriterade och har svårigheter att koncentrera sig.

News feed